Info

Praktisk info

Telefontid hverdage mellem kl. 8.30 og 9.00 for at aftale en tid til samtale.
Uden for dette tidsrum er du velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren, – og jeg vil ringe tilbage til dig samme dag.
Du kan naturligvis også kontakte mig på mail eller sms.
Åbningstiden i klinikken er dagligt mellem kl. 8-17
Konsultationen varer 45 minutter og kan også foregå hjemme hos dig eller over telefonen, hvis du ikke har mulighed for at komme på klinikken.
Jeg har erfaring med at arbejde med mennesker, hvor de end er.
Det være sig i hjemmet, på arbejde, hospitalet, hospice, ulykkessteder, i institutionen, arresten eller på krisecentre.
Enhver kan frit henvende sig til mig – med elle uden lægehenvisning.
Lægehenvisning til psykologbehandling kan gives ved visse problemstillinger, og du kan derved få tilskud fra Sygesikringen på ca. 60 % og fra Danmark. Link: Sundhed.dk.
Forsikringer bevilliger også samtaler hos mig.
Betalingen ordnes hver gang med mindre andet er aftalt. Du kan betale kontant eller med Dankort.
Afbud skal meddeles senest dagen før kl. 12, hvis du er forhindret i at møde op til den aftalte tid. Hvis jeg ikke modtager dit afbud, bliver du nødt til at betale honoraret.
Tavshedspligt er en selvfølge for mig, og jeg arbejder også under Dansk Psykolog Forenings etikregler.
Du har mulighed for at klage over psykologbehandling hos Psykolognævnet og Styrelsen for Patientklager.