Behandling

Psykolog Bodil Bergo Friis
Psykolog Bodil Bergo Friis

Hvorfor gå til psykolog?

Alle mennesker vil på et tidspunkt opleve modgang, tab og kriser – nogle gange kan det føles for tungt at bære på alene.
Hos psykologen får du mulighed for at tale med en professionel, der kan vejlede dig og rumme dine følelser og frustrationer.
Du får samtidig mulighed for at tale med en udenforstående, der på en uvildig måde kan hjælpe dig med at afklare problemer og få vendt tanker og følelser, så du gennem ny indsigt vil kunne opnå nye og bedre måder at handle på.
Konsultationen vil foregå som en dialog og oftest tage udgangspunkt i din aktuelle situation, dine ressourcer og sædvanlige måde at reagere på.
Årsagen til at opsøge en psykolog er meget forskellige – og alle lige legale. Det vil afhænge af, hvor du er i livet og hvor sårbar du er på det tidspunkt.
Konsultationen vil blive tilrettelagt efter den enkeltes behov eksempelvis:
– støttende terapi i forbindelse med sygdom og død
– kriseterapi ved livskriser, tab og ulykker
– terapi af problemer i familien eller andre nære relationer
– rådgivning af forældre om børn og  forælderrollen
– behandling af stress/belastningsreaktion
– smertebehandling
– terapi ved følelse af ensomhed, utilstrækkelighed, lavt selvværd,
– terapi af angst eller depression
– coaching og sparring i forhold til arbejdsidentitet, arbejdsmiljø,   udbrændthed, jobskifte og uddannelse
– rådgivning i forhold til samlivsproblemer  og sexuelle vanskeligheder
– mindfulness
– traumebehandling med EMDR
Jeg arbejder på et eksistentielpsykologisk og psykodynamisk grundlag og vil anvende en systemisk tilgang, cognitiv terapi eller EMDR efter en nærmere vurdering.
Min psykologiske tilgang vil afhænge af problemets art, og hvad der passer bedst for dig.
Det er i svære situationer vi får mulighed for udvikling og vækst.